Półki do zarządzania światłowodami 19″ PP/SP 1U

Półki do zarządzania światłowodami 19″ PP/SP 1U
  • Czystość: obie strony są łatwo dostępne do czyszczenia adapterów
  • Bezpieczeństwo: Światło lasera skierowane prostopadle do operatora
  • Dostępność: Pełny dostęp z przodu po obu stronach połączenia
  • Widoczność: Kable krosowe nie utrudniają dostępu ani widoczności portów
Łatwe ponowne podłączenie w obrębie tacy lub półki bez niekontrolowanego przekroczenia długości Manipulowanie kablami krosowymi nie powoduje utraty włókien Złącza w tacach są lepiej zabezpieczone niż w przednich panelach krosowych niż w panelach krosowych skierowanych do przodu Półki są malowane (proszkowo) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035)

Znajdź podobne produkty

Request information about Półki do zarządzania światłowodami 19″ PP/SP 1U