Fibicon Polityka prywatności

W witrynie internetowej Fibicon, dostępnej pod adresem fibicon.com, jednym z naszych głównych priorytetów jest ochrona prywatności odwiedzających. Niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności zawiera rodzaje informacji gromadzonych i rejestrowanych przez witrynę internetową Fibicon oraz sposób ich wykorzystywania.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszych działań online i jest ważna dla osób odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniają i/lub gromadzą na stronie internetowej Fibicon. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż niniejsza strona internetowa.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptuje jej warunki.

Informacje, które zbieramy

Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których użytkownik jest proszony o ich podanie, zostaną mu wyjaśnione w momencie, w którym poprosimy go o podanie danych osobowych.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje na jego temat, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączników, które może nam przesłać, oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać.

Podczas rejestracji Konta możemy poprosić o podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu.

Jak wykorzystujemy dane użytkownika

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy na różne sposoby, w tym do:

  • Zapewnienia, obsługi i utrzymania naszej strony internetowej
  • Ulepszania, personalizowania i rozszerzania naszej strony internetowej
  • Zrozumieć i przeanalizować sposób, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej
  • Opracowywania nowych produktów, usług, funkcji i funkcjonalności
  • Komunikować się z użytkownikiem, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w tym w celu obsługi klienta, dostarczania aktualizacji i innych informacji związanych z witryną oraz w celach marketingowych i promocyjnych
  • Wysyłanie wiadomości e-mail
  • Wyszukiwanie oszustw i zapobieganie im

Pliki dziennika

Witryna Fibicon stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają strony internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i godziny, strony odsyłające/wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenie informacji demograficznych.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

Jak każda inna witryna internetowa, witryna Fibicon wykorzystuje pliki cookie. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego i/lub inne informacje.

Polityka prywatności partnerów reklamowych

Możesz zapoznać się z tą listą, aby znaleźć Politykę prywatności dla każdego z partnerów reklamowych witryny Fibicon.

Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są używane w odpowiednich reklamach i linkach wyświetlanych na stronie internetowej Fibicon, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. W takim przypadku automatycznie otrzymują adres IP użytkownika. Technologie te są wykorzystywane do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych wyświetlanych na odwiedzanych stronach internetowych.

Należy pamiętać, że strona internetowa Fibicon nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez zewnętrznych reklamodawców.

Polityka prywatności stron trzecich

Polityka prywatności witryny Fibicon nie ma zastosowania do innych reklamodawców ani witryn internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych opcji.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie za pomocą indywidualnych opcji przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w określonych przeglądarkach internetowych można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych przeglądarek.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Zgodnie z CCPA, oprócz innych praw, konsumenci w Kalifornii mają prawo do:

Żądania, aby firma gromadząca dane osobowe konsumenta ujawniła kategorie i konkretne fragmenty danych osobowych, które firma zgromadziła na temat konsumentów.
Żądania od firmy usunięcia wszelkich danych osobowych konsumenta, które firma zebrała.
Żądanie, aby firma, która sprzedaje dane osobowe konsumenta, nie sprzedawała danych osobowych konsumenta.
W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Prawa do ochrony danych wynikające z RODO

Chcielibyśmy upewnić się, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdy użytkownik ma prawo do następujących praw:

Prawo dostępu – Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.

Prawo do sprostowania – użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich informacji, które uważa za niedokładne. Użytkownik ma również prawo zażądać uzupełnienia informacji, które uważa za niekompletne.

Prawo do usunięcia danych – użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy pod pewnymi warunkami ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do przenoszenia danych – użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali zebrane przez nas dane do innej organizacji lub bezpośrednio do niego, pod pewnymi warunkami.

W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.